TURISTIČNO DRUŠTVO OZELJAN – ŠMIHEL

ORGANIZIRA

DVIGOVANJE MLAJA

PRED GRADOM OZELJAN

NEDELJA, 30. APRILA, OB 19. URI

VABLJENI!

ZA PIJAČO IN JEDAČO POSKRBLJENO!

TD Ozeljan – Šmihel