DVOREC OZELJAN (Vila Zuccato, Grad Ozeljan)

Baročni dvorec Ozeljan, ki se nahaja v središču vasi, je tipična zgradba v beneškem tipu. Sicer iz virov ni natančno znano, kdaj je bil sezidan, saj prve zapise najdemo šele v franciscejskem katastru iz leta 1822, samo okovje nad triforo (nad vhodnimi vrati) na balkonu pa nosi letnico 1859.

Po nekaterih podatkih naj bi ga zgradila rodbina Morelli v 17.stol. Bil je njihova grofovska letna rezidenca do okrog leta 1700, nato pa ga je do leta 1928 imela v lasti plemiška rodbina De Zuccatto (ta je imela na potoku ob gradu tudi dva mlina). Ko je njihov zadnji plemič, Nino, premoženje zapravil je nov lastnik postal grof Coronini.

Med 2. svetovno vojno je bil v kleti bunker z vodnjakom s pitno vodo, v prvem nadstropju pa je delovala vaška šola. Po vojni so v pritličju stavbe uredili tudi stanovanja. Konec 60-ih let je nato šolo nadomestila dvorana namenjena vaškim prireditvam. Že tako dotrajano in propadajočo stavbo je leta 1976 prizadel še potres in jo dodatno poškodoval. Sama celovita obnova se je začela po letu 1979.

Danes imajo v poslopju svoj dom gostinska dejavnost (Picerija Grad), keramična delavnica in njen razstavni prostor (Kibela) ter prostori za potrebe Krajevne skupnosti in Turističnega društva. V zgornjem nadstropju je prenovljena grajska dvorana namenjena predvsem krajevnim prireditvam, mogoče pa jo je tudi najeti (najem dvorane).

Z dvorišča pred dvorcem vodi baročno oblikovano dvoramno stopnišče, okrašeno s kamnitimi vazami, v terasasto zasnovan GRAJSKI PARK. Od nekdanje bogate vrtne arhitekture so se ohranili le še nekateri elementi. Predvsem zanimiv je ostanek ribnika z vodometom v obliki kipa ribe, ki je nekoč bruhala vodo.

V grajskem parku se odvijajo tradicionalni Praznik polente, Krajevni praznik Ozeljan, različne druge prireditve (balinanje, nogometni turnir, paštarija, zaključki pohodov,…), zasebne zabave in poroke.

Naš “Vrt” je lep v vseh letnih časih.