KS OZELJAN-ŠMIHEL

MERITVE RADONA

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji financira 480 meritev radona, ki jih bo izvedlo podjetje Radonova Laboratories AB, vodilni svetovni ponudnik pasivnih detektorjev radona. Te meritve so osnova za določitev izpostavljenosti prebivalcev negativnim vplivom radona. Podjetje Radonova Laboratories AB je pooblaščeno za enostavne meritve koncentracije radona s strani Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.
Program sistematičnega pregledovanja je namenjen prepoznavanju izpostavljenosti zaradi radona v bivalnih prostorih, ki ležijo v kleti (delno vkopane stene) ali pritličju (nepodkleten ali podkleten stanovanjski objekt), ali drugih prostorih (npr. visoko pritličje, prvo nadstropje), kjer je mogoče pričakovati, da povprečne letne koncentracije radona presegajo referenčne ravni. Cilj programa je ozaveščanje ljudi o škodljivih vplivih radona na zdravje. Radon je za kajenjem drugi najpogostejši vzrok za nastanek pljučnega raka.

Meritve se izvajajo s pasivnimi detektorji, ki se jih za 60-dni do največ 90-dni postavi v bivalni prostor. Detektorje se potem vrne na Upravo RS za varstvo pred sevanji, vrednosti pa se odčitajo v certificiranem laboratoriju podjetja Radonova Laboratories AB. Poročilo o rezultatu meritve bodo poslali na kontaktni naslov.

Zainteresirani posamezniki lahko dobite več informacij na spletni povezavi http://www.radon-resitve.si/radon2020/, kjer se tudi prijavite na brezplačne meritve.