Lijak je nestalen močan kraški izvir potoka pod strmim skalnim naravnim mostom Skozno na robu Trnovskega gozda. Po 8 km se potok izliva v reko Vipavo.

Območje izvira je zavarovano kot naravni spomenik. Najlepše ga je obiskati po večjem deževju, ko vodostaj narase. Takrat potok na območju izvira s svojo strugo obliva mogočna drevesa in s svojo močjo ponuja prelepo igro brzic in slapov.

Dostop: iz glavne ceste Nova Gorica-Ajdovščina, blizu mostu čez potok Lijak zavijemo na stransko pot v vas Šmihel. Na koncu travnika, ki služi pristajanju padalcev, v križišču izberemo levo smer in nadaljujemo pot, dokler na levi strani zopet ne prečkamo manjšega mostu čez potok.  Tu nas steza na desno vodi proti izviru (točka izvira je označena s tablo).