Na volitvah, dne 18.11.2018,  je bil izvoljen nov svet KS Ozeljan-Šmihel. Na prvi konstitutivni seji, dne 12.12.2018, je bil tako potrjen mandat naslednjih članov:

Marko Tribušon, Tina Simonič, Franko Špacapan, Darko Škarabot, Tadeja Danevčič, Jernej Frank, Smiljanka Košuta

Za predsednika KS je bil na seji izvoljen Marko Tribušon.

Člani sveta se krajanom zahvaljujejo za glasove in podporo. V mandatu njihovega delovanja v svetu KS bodo sledili željam in potrebam krajanov. V dobro našega kraja!