Tudi letos nismo počivali, saj radi vestno poskrbimo za naše okolje. Lepo vreme nam je tako to soboto omogočilo izvesti spomladansko čistilno akcijo. V organizaciji KS Ozeljan-Šmihel, skupaj s TD Ozeljan-Šmihel, Društvom 4×4 Lijak, Balinarskim klubom Tabor, OZVVS sekcijo Ozeljan-Šmihel in Lovsko družino Lijak, se je akciji pridružila manjša zasedba krajanov. Razpršili smo se po Ozeljanu in Šmihelu ter nabrali kar nekaj smeti.