Območna enota NIJZ Nova Gorica s sledečim sporočilom za javnost  želi seznaniti tudi krajane naše KS o delovanju Programa Svit v zdravstveni regiji Nova Gorica za obdobje od 1.1. do 30.6.2020.