Svet KS Ozeljan-Šmihel vljudno vabi vse krajane na

ZBOR KRAJANOV KS OZELJAN-ŠMIHEL,

ki bo v četrtek 15.februarja 2018 ob 18. uri v dvorani gradu Ozeljan.

 

Predlagamo naslednji dnevni red:

1. Predstavitev trenutnega stanja

2.Razno – vprašanja/predlogi krajanov

 

Prijazen pozdrav,

David Vrban – predsednik sveta KS