ŠMIHEL

“Vas se prvič omenja kot »sannt Michel« leta 1471 in nato leta 1485 v urbarju za Rihemberk. Z zahoda jo omejuje hudourniški Lijak. To ime (potok in ravnina Lijak – »aput Liach«), srečamo prvič v nekem spisu iz dobe okoli leta 1200, ki našteva posest grofov Goriških.

Njihov grb je še danes na osrednjem sklepniku cerkve sv. Mihaela v Šmihelu. Po pripovedovanju je na Lijaku v tistih časih stal dvor. Iz tega časa poznamo tudi način življenja kmetov – tlačanov, ki so tlačanili na tej posesti.” (Vir: www.novagorica-turizem.com)

OZELJAN

Nekaj iz zgodovine Ozeljana in njegovega gradu oz. dvorca najdemo zapisanega v knjigi dr. Igorja Sapača “Območje Nove Gorice in Gorice: Gradovi, dvorci in palače”. Odlomek iz omenjenega gradiva je na voljo na tej povezavi.

Vir: dr.Igor Sapač
Vir: dr. Igor Sapač