TURISTIČNO DRUŠTVO OZELJAN – ŠMIHEL

ORGANIZIRA

DVIGOVANJE MLAJA

ŠMIHEL
PRI CERKVI, 29. APRILA OB 19. URI

OZELJAN
PRED GRADOM, 30. APRILA OB 17. URI

  

VABLJENI!

ZA PIJAČO IN JEDAČO POSKRBLJENO!