Svet KS Ozeljan-Šmihel sporoča, da je v načrtu odstranitev nekaterih grobov na pokopališčih v Ozeljanu in Šmihelu.  Gre za grobove, ki domnevno nimajo lastnika, za katere ni sklenjena najemna pogodba oz. se ne plačuje grobarina.

Za informacije lahko pokličete Tino Simonič na telefonsko številko 031/ 511 416.

Hvala za razumevanje.